Gluten free, nut free, soy free, dairy free.  Contains egg whites. 

1/2 Dozen Plain Bagels

SKU: Plain
$18.00Price